Wiedza, doświadczenie, charyzma, energia i ogromna chęć działania. Blog Kandydatki na Senatora RP
sobota, 13 października 2007

 
Do Obywateli i Przedstawicieli wszystkich mediów

Jako osoba aktywna i zaangażowana w pracę dla dobra wspólnego widzę konieczność wprowadzenia zmian w obecnym sposobie funkcjonowania instytucji państwowych.
Postanowiłam kandydować - jako osoba niezależna - z listy wyborczej Nowej Wizji Polski.

Podstawą mojego programu jest:

  1. Uchwalenie od dawna oczekiwanego prawa ubogich, aby w każdej dzielnicy działały dostępne dla osób niezamożnych bezpłatne biura porad prawnych, w którym każdy z Was otrzyma rzetelną, zrozumiałą i kompetentną pomoc (nie tylko w godzinach urzędowania). Telefon w takich biurach będzie działał całodobowo.
  2. Każdy z Was, zwłaszcza wtedy, gdy czujecie, że przeciwko Wam zwraca się jakikolwiek urząd reprezentujący organ państwowy znajdzie we mnie wszelkie dostępne oparcie i obronę prawną.
  3. Chcę, żeby każdy urząd państwowy lub samorządowy przestrzegał obowiązujących przepisów przy rozpatrywaniu spraw Obywateli, a relacja Obywatel - urząd nie była bezduszna.
  4. Zadbam o lepsze prawo, a zwłaszcza o uchwalenie kodeksu mieszkaniowego, zapewniającego pełną ochronę lokatora. Wasze domy, mieszkania i osiedla powinny zapewniać Wam i Waszym Rodzinom godne warunki życia, uwzględniając także potrzeby rodzin z dziećmi, osób starszych i niepełnosprawnych.
  5. Jako jeden z państw członkowskich Unii Europejskiej mamy prawo do Funduszy Unijnych. Chcę zadbać, aby były one prawidłowo zagospodarowane dla dobra każdego z nas, dla odnowy Waszych prywatnych i spółdzielczych domów i mieszkań.
  6. Będę walczyć z przemocą w rodzinie każdymi dostępnymi środkami. Nasze dzieci nie mogą cierpieć głodu i muszą być uśmiechnięte na co dzień.
  7. Wieloletnia praca Polaków musi procentować odpowiednią i wolną od dalszego opodatkowania emeryturą, a odprowadzane składki zdrowotne muszą być gwarancją profesjonalnej opieki zdrowotnej.
  8. Rozwój gospodarki i budownictwa nie powinien być hamowany przez biurokratyczne bariery i opieszałość urzędników. Nie może być tak, że inwestorzy miesiącami, a nawet latami oczekują na pozwolenie budowlane. Zaprzestać trzeba niszczenia polskiej spółdzielczości, choć jest ona ceniona w całej Europie.
  9. Edukacja powinna być dostępna na równych zasadach wszystkim naszym dzieciom i zapewniać im równy start życiowy.
  10. Zadbam o właściwą współpracę instytucji państwowych i samorządowych z organizacjami pozarządowymi (także skupiających naszych Rodaków za granicą), o docenienie ich wkładu dla budowania aktywnego i zaangażowanego społeczeństwa obywatelskiego oraz stabilnej demokracji, a także dla harmonijnego rozwoju naszych miast i miasta stołecznego Warszawy, promieniującego na cały kraj dobrymi wzorcami.
To nie są puste obietnice, lecz jako ekspert europejski, doktor nauk prawnych i społecznik, współpracujący w z gronem kompetentnych ludzi, wiem, że potrafię to zrobić.